Bij Denseo zijn we ons sterk bewust van het groeiende belang van milieu. We verrichten diverse inspanningen om er voor te zorgen dat toekomstige generaties gebruik kunnen blijven maken van de natuurlijke bronnen die nu voorhanden zijn:

  • We zijn zuinig met grondstoffen; 
  • Gebruiken milieuvriendelijke producten bij het productieproces;
  • Besparen waar mogelijk energie en water;
  • Zorgen ervoor dat het afval dat van onze producten afkomt recyclebaar is;
  • Geven advies aan onze afnemers om zo milieuvriendelijk mogelijk met onze producten om te gaan;
  • Alle producten die we produceren, zowel het tapijt als de lamellen, zijn recyclebaar.

Onze producten zijn bovendien van een dermate hoge kwaliteit, dat ze voor een langere periode mee kunnen gaan. Producten met een lange levenstijd zijn natuurlijk minder schadelijk voor het milieu dan producten die al snel vervangen moeten worden.